krievu

общего с настоящим человеческим счастьем. И самая важная особенность настоящего счастья - оно не зависит от внешних обстоятельств жизни! То есть оно доступно абсолютно всем. Можно возразить, что никакое счастье не возможно без хорошего здоровья. Ан нет! И здоровье не влияет на человеческое счастье. История знает большое количество примеров людей больных, умирающих, но в тоже время счастливых. И наоборот, люди обладающие отличным здоровьем испытывают такие сильные эмоциональные переживания, что стремясь их прекратить, кончают жизнь самоубийством. От чего бегут, от чего спасаются? От душевных страданий! Не от телесных. По сему и физическое здоровье не влияет на счастье человека. Так что же такое счастье? Счастье - мир, спокойствие в человеческой душе, радость не проходящая. Когда нашу душу не раздирают страсти - духовные болезни: эгоизм, тщеславие, гордыня. Когда её не точат их порождения: жадность, зависть, ненависть, обида, ревность, страх. Когда её не разъедают желания этих духовных недугов. Мы все поражены этими духовными болезнями, от того и не понимаем, как можно жить без желаний и эмоций порождаемых ими. От того и к

latviešu

kas kopīgs ar patiesu cilvēka laimi. Un vissvarīgākā patiesās laimes iezīme ir tā, ka tā nav atkarīga no dzīves ārējiem apstākļiem! Tas ir, tas ir pieejams absolūti visiem. Varētu apgalvot, ka bez labas veselības nav iespējama laime. Bet nē!Un veselība neietekmē cilvēka laimi. Vēsture zina lielu skaitu cilvēku, kuri ir slimi, mirst, bet tajā pašā laikā ir laimīgi.Un otrādi, cilvēki ar izcilu veselību piedzīvo tik spēcīgus emocionālos pārdzīvojumus, ka, cenšoties tos apturēt, viņi izdara pašnāvību. No kā viņi bēg, no kā bēg? No garīgajām ciešanām! Ne jau no miesīgajiem.Attiecīgi fiziskā veselība neietekmē cilvēka laimi. Kas tad ir laime? Laime ir miers, miers cilvēka dvēselē, prieks nepazūd. Kad mūsu dvēseles neaptver kaislības - garīgas slimības: savtīgums, iedomība, lepnums.Kad viņu radības to nesaasina: alkatība, skaudība, naids, aizvainojums, greizsirdība, bailes. Kad viņu netraucē šo garīgo slimību vēlmes. Mūs visus skar šīs garīgās slimības, un mēs nesaprotam, kā mēs varam dzīvot bez viņu radītajām vēlmēm un emocijām. No tā līdz

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)